Herttoniemi Design Street Competition

The jury said (in Finnish):

20 HDS

Kokonaisvaltainen, suurpiirteinen ja suhteellisen toteutettavissa oleva suunnitelma, jossa on esitetty monia perusparannustoimenpiteitä. Kymmenen kohdan toiveiden tynnyri on innostava mutta ehdotus ei anna riittävän selkeitä ideoita tai ohjeita toiveiden toteuttamiseksi. Hyvistä lähtökohdista ammennetut ideat jäävät kauttaaltaan viitteellisiksi. Ehdotuksessa on kiitettävällä tavalla tutkittu kadunvarren yritysmaailmaa, mikä kertoo tekijöiden vahvasta eläytymisestä nykytilanteeseen. Bussilinjan siirtäminen pääkadulle toisi varmasti toteutuessaan designkadulle uusia käyttäjäryhmiä. Suurpiirteisesti esitetty laajahko uusi puisto alueen eteläosassa heikentäisi elinkeinotoiminnan edellytyksiä toimia ja laajentua alueella. Vesitornin esille tuominen valaistuna maamerkkinä on kannatettava idea.