Saunalahti school

The jury said (in Finnish):

66 sähikäinen

Ehdotuksen sovittaminen kaupunkikuvaan on esitetty ansiokkaasti. Arkkitehtoninen kokonaisote on voimakas ja paikkaansa sopiva. Julkisivut on jäsennelty tiiliarkkitehtuurille luontevalla tavalla. Rakennuksen sovittaminen Kompassitoriin ei ole kuitenkaan onnistunut, vaan syntyvä kaupunkitila jää ponnettomaksi. Kolme pyöreätä kappaletta luo väliin mielenkiintoisen keskeistilan, johon saavutaan luontevasti kolmelta eri suunnalta. Muut yhteistilat eivät liity tähän tilaan kovin sujuvasti; sovittaminen valittuun muotokieleen ei ole niin luontevaa. Sisätiloissa pyöreä pohjaratkaisu luo kuitenkin mielenkiintoista oppimisympäristöä opetustilojen kohdalla.